Stichting Hill Tribes` Children

KINDEREN


De kinderen in het kindertehuis komen uit bergdorpen en behoren tot de verschillende stammen van de bergvolken. In hun eigen dorpen hebben zij nagenoeg geen mogelijkheid om naar school te gaan, omdat die er veelal gewoon niet zijn. Het wel aanwezige onderwijs is van een zeer slecht niveau.
Met goed onderwijs hebben kinderen betere toekomstkansen. Zij kunnen zich dan ontworstelen uit de armoede. De kans dat zij in het criminele circuit of in de prostitutie terecht komen is dan veel kleiner.
Hoewel het onderwijs in Thailand gratis is, is kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind nog lang niet vanzelfsprekend. Niet alle ouders kunnen de bijkomende kosten voor schooluniform, schoolmaaltijden en schoolbus betalen. En om vanuit een afgelegen dorp naar een goede school te kunnen gaan is het vaak nodig om in een internaat te wonen. Voor veel Thaise kinderen is dat heel gewoon. Maar voor de ouders/opvoeders van deze bergkinderen is dat niet betaalbaar.
Zonder financiŽle steun (of hulp) is het voor deze kinderen dan ook onmogelijk een school te bezoeken.


Door de kinderen onderdak te geven in het kindertehuis Mae Taeng, krijgen deze kinderen wťl de mogelijkheid om naar school te gaan en zo de kans om een betere toekomst op te bouwen. Van de kinderen die op dit moment in het tehuis wonen heeft 25% geen ouders meer, 70% komt uit een eenoudergezin, 1 kind heeft beide ouders nog.

Ze hebben gemeen dat de gezinnen erg arm zijn. In principe kunnen zij tot de leeftijd van 18 jaar in het tehuis Mae Taeng blijven wonen.
Voor een aantal gemotiveerde kinderen die hun beroepsopleiding wil afmaken zijn er individuele sponsors. Zij wonen dan zelfstandig. Joop houdt contact met hen en begeleidt hen waar nodig is.


Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)