Stichting Hill Tribes` Children

SPONSOR MARATHON


Peter heeft een fantastische tijd gelopen van 4 uur 2 minuten en 5 seconden!
De totale sponsoropbrengst is 1500 euro.


Peter Busch loopt voor goede doelen!

Op zondag 10 april 2011 gaat Dordtenaar Peter Busch, 51 jaar, voor het eerst de marathon van Rotterdam lopen. Aan deze sportieve prestatie wil hij - naast de stichting Hill Tribes` Children - ook de stichting Hartekind verbinden als goed doel. Stichting Hartekind zet zich in voor het stimuleren en financieren van wetenschappelijk relevant onderzoek ten behoeve van kinderen met een aangeboren hartafwijking (website: www.hartekind.nl).

De sponsoractie

Een ieder kan Peter Busch steunen. Het bedrag is zelf te bepalen, elke euro is welkom! Bij een totaal sponsorbedrag van 1000 euro zal Peter de laatste twee kilometers op ludieke wijze in een waar "Buzz Light Year" pak de marathon afronden. Dat betekent een extra handicap voor al zo`n loodzware marathon; maar dat heeft Peter graag over voor stichting Hartekind en stichting Hill Tribes` Children!

Scherpe streeftijd

Peter loopt voor het eerst een marathon. De ervaring leert dat Peter 10 kilometer loopt binnen zo`n 55 minuten. Op 10 april zal hij voor het eerst de marathonafstand van iets meer dan 42 kilometer in één keer afleggen. Op zich al een hele prestatie! Maar hij wil dit ook nog eens doen in een scherpe beginnerstijd van 4 uur en 12 minuten (gemiddeld 10 km per uur). Om zijn poging kracht bij te zetten (maar natuurlijk ook om de goede doelen extra te steunen), kan - indien de betreffende sponsor daarvoor toestemming geeft - de sponsorbijdrage worden verdubbeld.
Voor degene die op het inschrijfformulier de tijd van Peter het beste schat is er een mooi Thais cadeau!
Voor nadere informatie over dit sponsorproject kan contact worden opgenomen met Johan Hol. Zijn telefoonnummer is 06-12928081. Natuurlijk kan de vraag ook per e-mail gesteld worden, via marathonloper@live.nl.
Zo spoedig mogelijk na de marathon wordt elke sponsor persoonlijk geïnformeerd via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.


Voor het krantenartikel, zie : Sponsor Marathon


Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)