Stichting Hill Tribes` Children

JAARCIJFERSJaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2018 Bijlage

Jaarcijfers 2020

Jaarcijfers 2020 Bijlage

Jaarcijfers 2021

Jaarcijfers 2022Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)