Stichting Hill Tribes` Children

JAARCIJFERSJaarcijfers 2015

Jaarcijfers 2016

Jaarcijfers 2017Secretariaat Hooftstraat 66, 3314 BE Dordrecht NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)