Stichting Hill Tribes` Children

BOOMGAARD

Ook in het vorige kindertehuis waar Joop werkte heeft hij naast de directe hulp aan de kinderen zoals het betalen van schoolgeld, het kopen van kleding, beddengoed, voedsel, wasmachine en dergelijke zaken structurele hulp willen bieden. Dit deed hij onder andere door middel van het aankopen van sinaasappelbomen........
"Om een vaste bron van inkomsten te genereren kwam het idee om op het terrein een sinaasappelboomgaard op te zetten.
Het terrein werd klaar gemaakt en ruim 1.700 bomen zijn geplant om na ongeveer anderhalf jaar de eerste sinaasappels te gaan leveren. De verkoop van deze sinaasappels levert geld op wat gebruikt wordt om de Hill Tribes` kinderen te helpen.
Vele mensen hebben dit sinaasappelbomenproject gesteund en enkele bezoekers hebben verteld dat de bomen er goed bijstaan".


Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)