Stichting Hill Tribes` Children

NIEUWSBRIEVEN


Bedankbrief December 2023

Bedankbrief December 2022

Nieuwsbrief November 2022

Bedankbrief December 2021

Nieuwsbrief Mei 2021

Nieuwsbrief April 2020

Nieuwsbrief September 2019

Nieuwsbrief Maart 2019

Bedankbrief December 2018

Nieuwsbrief Augustus 2018 Bezoek bestuur aan kindertehuis

Nieuwsbrief Juni 2018 Hoe verder na het overlijden van Joop

Nieuwsbrief Mei 2018 Joop Rieff is overleden

Nieuwsbrief April 2018

Nieuwsbrief September 2017

Nieuwsbrief April 2017

Nieuwsbrief December 2016

Nieuwsbrief Juni 2016

Bedankbrief December 2015

Nieuwsbrief September 2015

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief September 2014

Bedankbrief Maart 2014

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief Maart 2013

Nieuwsbrief September 2012

Nieuwsbrief Maart 2012

Bedankbrief 2011

Verslag bezoek voorzitter aan kindertehuis Augustus 2011

Eerste Nieuwsbrief Februari 2011


Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)