Stichting Hill Tribes` Children

STUDENTENBEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

Jongeren die het kindertehuis verlaten vanwege hun leeftijd hebben geregeld niet de mogelijkheid om hun studie voort te zetten. De middelen ontbreken hen.
Zo werd Joop uitgenodigd om bij de diploma-uitreiking te komen van een 2-tal jongens.

In een mail schreef Joop:
"Zij kregen hun diploma van de middelbare school. Hoewel zij het laatste jaar niet meer in het kindertehuis woonden, maar in een onderkomen bij de school, moest ik hen toch financieel blijven ondersteunen. Omdat ze geen ouders meer hebben, hadden ze mij gevraagd om bij de uitreiking aanwezig te zijn en het is fijn om te zien dat het uiteindelijk toch resultaat oplevert in de vorm van een diploma voor hen. Daarnaast hebben zij mij gevraagd of ik sponsors voor hen weet, zodat zij kunnen doorstuderen. Mede omdat ze zo gemotiveerd zijn ben ik dus ook bezig om sponsors te vinden voor hun vervolgopleiding".
Zie ook de mail van maart 2008.


Steun voor deze jongeren blijft dan ook noodzakelijk.


Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)