Stichting Hill Tribes` Children

GUESTHOUSE WIRIYA


Ook in Thailand zelf wordt meegedacht met de kinderen van ons tehuis.
Zo stelde guesthouse Wiriya, waar Joop Rieff in het verleden regelmatig verbleef,
een aantal matrassen ter beschikking.


Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)