Stichting Hill Tribes` Children

RESTAURANT PARADISE


Ook in Thailand zelf wordt meegedacht met de kinderen van ons tehuis.

Hierboven overhandigt het personeel van restaurant Paradise (zo`n 50 km ten zuiden van het kindertehuis) nieuwe spellendozen aan huisvader Jee.

De kinderen waren die zelfde avond al druk aan de slag met 'vier op een rij' en andere spelletjes.

Ook gaf het restaurant aan regelmatig bij te willen dragen aan de voeding van de kinderen.


Rekeningnummer NL85INGB0004670204 e-mail hilltribeschildren@outlook.com
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)